English   Tiếng Việt

- GIỚI THIỆU - VỊ TRÍ - NỘI THẤT - TIỆN ÍCH - MẶT BẰNG CĂN HỘ
NHÀ ĐẦU TƯ - TIN TỨC - HÌNH ẢNH DỰ ÁN - DOWNLOAD - THÔNG TIN

 

Điều khoản sử dụng trang web The Estella

Trang web này (có tên “estella.com.vn”) do Cty TNHH LD Estella (Nhà cung cấp dịch vụ) sở hữu, quản lý và/hoặc điều hành. Việc truy cập và sử dụng bất cứ thông tin, dịch vụ hay nội dung bao gồm từ ngữ, hình ảnh, đường dẫn hoặc các chi tiết khác trên trang web này được quy định theo những điều khoản dưới đây (“Điều khoản sử dụng”)

Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý thừa nhận sự ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền sở hữu bản quyền, thương hiệu và các quyền tương tự) đối với tất cả nội dung thông tin (bao gồm hình ảnh, đồ họa, từ ngữ, tiêu đề trang, nút nhấn, hình ảnh động và âm thanh) đăng trên trang web này do Nhà cung cấp dịch vụ sở hữu hoặc được cho phép bởi các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc các chuyên gia tư vấn. Như quy định dưới đây, bạn không được phép sao chép, truyền phát lại, phổ biến, bán, phân phát, xuất bản, đưa tin, lưu hành hoặc sử dụng với mục đích thương mại bất cứ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Nhà cung cấp dịch vụ. Bạn chỉ được phép sử dụng phiên bản điện tử hoặc bản in từ trang web này cho mục đích cá nhân phi thương mại. Nghiêm cấm việc sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác khi chưa nhận được văn bản cho phép của Nhà cung cấp dịch vụ.

Giới hạn về “Deep linking” và “Framing”

Nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đến sự toàn vẹn của trang web này khi bên thứ ba truy cập theo cách thức riêng hoặc bên thứ ba xem trên giao diện tự tạo. Đặc biệt, Nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đến các hoạt động như kết nối đến trang nội bộ hay trang phụ ở các cấp dưới trang chủ của trang web này (“Deep linking”) hoặc việc liên kết bất kỳ phần nào của trang web này vào trang web của bạn (“Framing”).

Trách nhiệm khi sử dụng và truyền tải trang web

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về nội dung cho bất kỳ việc truyền tải nào thông qua trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này sẽ phải tuân theo tất cả luật pháp và quy định (bất kể có hiệu lực pháp lý hay không), và bạn đồng ý bạn sẽ:

  1. không sử dụng trang web này cho mục đích không hợp pháp.

  2. không gây trở ngại hay phá hoại mạng lưới máy tính hay hệ thộng kết nối, hỗ trợ hay lưu trữ dữ liệu trang web này.

  3. tuân thủ các quy định, quy trình và cách thức của các hệ thống mạng kết nối vào hoặc lưu trữ trang web này.

Bạn không thể sử dụng trang web này hay bất kỳ dịch vụ nào trên trang web này để truyền tải bất cứ nội dung nào bất hợp pháp, quấy rối, bội nhọ, lạm dụng, đe dọa, có hại, thô tục, khiêu dâm hay nội dung phản đối nào khác dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng không được phép truyền tải bất kỳ nội dung nào kích động hành vi có thể cấu thành sự phạm tội, liên quan đến trách nhiệm dân sự hay vi phạm các quy định hay pháp luật hiện hành.

Bạn cũng không được có hành động nào có thể dẫn đến việc quá tải một cách bất hợp lý và mất cân bằng trên trang web này hay các dịch vụ khác trên trang web này hay cơ sở hạ tầng liên quan (gồm bất cứ máy tính nào hỗ trợ trang web này).

Đường dẫn đến các trang web khác

Nhà cung cấp dịch vụ không có sự bảo đảm nào cho các trang web khác mà bạn có thể truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này. Bất kỳ trang web nào như vậy đều độc lập với trang web này, và Nhà cung cấp dịch vụ không quản lý hay có trách nhiệm với thông tin được cung cấp hay các hoạt động khác diễn ra trên trang web đó. Đường dẫn giữa trang web này và bất kỳ trang web nào khác không có nghĩa là Nhà cung cấp dịch vụ xác nhận chất lượng của trang web đó. Bạn nên tự quyết định việc tương tác sử dụng và trao đổi thông tin với các trang web đó.

Phần mềm/Ứng dụng của Bên thứ ba

Để có thể truy cập một số nội dung thông tin trên trang web này, bạn có thể phải cài đặt một số phần mềm hay phần mềm ứng dụng do bên thứ ba không phải là Nhà cung cấp dịch vụ cho phép hoặc cung cấp, vào hệ thống máy tính của bạn hay các thiết bị khác (“Phần mềm dịch vụ”). Vì Phần mềm dịch vụ không do Nhà cung cấp dịch vụ phát triển và kiểm tra, và mặc dù Nhà cung cấp dịch vụ có thể thông báo Phần mềm dịch vụ là cần thiết để có thể truy cập một số nội dung thông tin, Nhà cung cấp dịch vụ không bảo đảm khả năng thương mại, sự hài lòng hay phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào đối với Phần mềm dịch vụ hay nguồn của Phần mềm dịch vụ, hoặc Phần mềm dịch vụ hay nguồn của Phần mềm dịch vụ không bị lỗi hay không có vi rút máy tính.

Rủi ro

Do đặc tính của Internet, bạn cần nhận biết và chấp nhận khả năng rủi ro như: (a)Bên thứ ba sao chép trái phép, sửa đổi, ghi lại hoặc hiểu hay can thiệp thay đổi nội dung trên trang web này; (b) Chậm trễ hoặc không có khả năng truy cập vào hay sử dụng trang web này do lỗi phần cứng, phần mềm, lỗi hệ thống hoặc kết nối, sự thiếu sót, gián đoạn hay chậm trễ do đường truyền hay vi rút máy tính; và (c) Việc mất thông tin dữ liệu có thể xảy ra do bất kỳ lý do nào, bao gồm lỗi do mất điện, lỗi máy tính, vi xử lý, hệ thống lưu trữ, thông tin liên lạc của Nhà cung cấp dịch vụ hay bên thứ ba, và bạn sẽ không cáo buộc Nhà cung cấp dịch vụ vì bất cứ lý do gì sau khi đã nhận biết các rủi ro trên.

Dịch vụ của Bên thứ ba

Dù một số dịch vụ của Bên thứ ba (như dịch vụ thanh toán của ngân hàng hay công ty thẻ tín dụng) có thể được truy cập từ trang web này, những dịch vụ đó do bên thứ ba cung cấp (chẳng hạn như ngân hàng) mà không phải là Nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy, Nhà cung cấp dịch vụ không cam kết bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, chính thức, ám chỉ, hay theo luật định (bao gồm nhưng không hạn chế việc đảm bảo tính ích lợi, sự hài lòng và phù hợp đối với bất kỳ mục đích sử dụng nào), có liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm (dưới hình thức hợp đồng, bồi thường thiệt hại hay bất kỳ giả thiết luật nào khác), đối với bất kỳ thiệt hại hay phí tổn nào (trực tiếp, gián tiếp, hậu quả hay tổn thất nghiêm trọng) mà bạn bị ảnh hưởng hay gánh chịu do việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn phải chấp nhận điều kiện và điều khoản do bên thứ ba đưa ra đối với các dịch vụ đó.

Tổng quát

Dù Nhà cung cấp dịch vụ sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo thông tin đăng tải lần đầu và các nội dung trên trang web là chính xác và các ý kiến nhận định là công bằng, Nhà cung cấp dịch vụ không cam kết tính chính xác, sự đúng đắn và hoàn chỉnh của các nội dung thông tin đó. Nhà cung cấp dịch vụ không đưa ra nhận định hay cam kết nào, rõ ràng hay ngụ ý, về kết quả mà bạn có thể đạt được khi sử dụng nội dung thông tin hoặc dịch vụ tìm thấy trên trang web này. Nhà cung cấp dịch vụ cũng không cam kết rõ ràng hay ngụ ý về khả năng thương mại, sự hài lòng hoặc phù hợp cho một mục đích sử dụng nào đó có liên quan đến các nội dung thông tin hoặc dịch vụ trên trang web.

Luật quy định và Thi hành

Điều khoản sử dụng được quy định bởi và sẽ được diễn giải theo luật pháp nước Cộng Hòa Singapore và bạn đồng ý tự đặt mình dưới thẩm quyền (không riêng biệt) của Tòa án Singapore.